I am Refugee Wide Logo

می خواهید زندگی موفقی در اتریش داشته باشید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر، وب سایت زیر را کلیک کنید.

موفقیت خود را همین الان شروع کنید!
با نتیجه

با نتیجه

پناه با حمایت مکمل و پناه با حمایت موقت

ادامه
برای فعالیت

برای فعالیت

حمایت از برنامه ها برای پناهندگان (تنها به المانی)

ادامه