کمک در مورد یادگیری زبان آلمانی

ما در جستجوی همکار با زبان مادری آلمانی که زمان و علاقه لازم برای دانش آموزان 10 ساله از میان خانواده های مهاجر برای کمک به آنها در حل تمرینات آنها و تکالیف آنها را داشته باشند .دوستانی که علاقه مند هستند میتوانند ایمیل خود را به این نشانی بفرستند ممنون برای حمایت شما.

Haben dir diese Informationen geholfen? Dann teile sie mit deinen Freunden.