آیا مایل هستی عضوی از گروه ما باشی؟

در اینجا تو می توانی موقعیت شغلی خود را بیابی:

  • مدیریت بخش جمع آوری کمک های مالی – ما در حال حاضر به دنبال مترجمی به صورت تمام وقت یا نیمه وقت برای قسمت جمع آوری کمک های مالی هستیم.

در اینجا شما می توانید درخواست مربوط به مدیریت بخش جمع آوری کمک های مالی را بیابی

  • مدیریت بخش عربی زبان – ما در حال حاضر به دنبال مترجمی هستیم که به صورت تمام وقت یا نیمه وقت در قسمت عربی زبان سایت ما را پشتیبانی کند.

در اینجا شما می توانید درخواست مربوط به مدیریت بخش عربی زبان را بیابی

  • مدیریت بخش دری و فارسی – ما در حال حاضر به دنبال مترجمی هستیم که به صورت تمام وقت یا نیمه وقت در قسمت فارسی و دری سایت ما را پشتیبانی کند.

در اینجا شما می توانید درخواست مربوط به مدیریت بخش زبان دری و فارسی را بیابی

ما همواره به دنبال افرادی هستیم که به صورت داوطلبانه با ما همکاری کنند و همچنین از برنامه های خلاقانه استقبال می کنیم. اگر شما همچنین عربی- فارسی- دری- سومالی یا روسی صحبت می کنید یا با این جوامع درارتباط هستید بسیار خوشحال خواهیم شد اگر شما ما را پشتیبانی کنید.

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.