سفیران ما

Kilian Kleinschmidt

کارآفرین اجتماعی و متخصص پناهندگی

I am Refugee به انسان ها کمک می کند تا نزد ما بیایند و دیگر در مرزهای جامعه قرار نگیرند.  I am Refugee کمک می کند تا اطلاعات، پیشنهادات و بسیاری از امکانات در جهت ادغام سازی به صورت آسان، قابل دسترس و به روز شده در اختیار افراد قرار می گیرد. این اجتماع است که ما را قوی می کند!

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.