تیم I am Refugee

Stephy

موسس و مدیرعامل

Watchado Interview

Nic


موسس و مدیر وب سایت

Katja

مدیر ارتباطات

Harry

مدیر بازاریابی

Julia

مدیر هماهنگی

Bilal

توسعه دهنده اپلیکیشن

Neda

مترجم زبان فارسی و دری

Marj

مترجم زبان عربی

Anas

مترجم زبان عربی

Ahmad

مترجم زبان عربی

Ahmad

ویرایشگر ویدئو

Ehsan

مترجم زبان فارسی و دری

Peiman

مترجم زبان فارسی و دری

با این حال، اگر وب سایت ما توسط دوستان و آشنایان ما پشتیبانی نمی شد، این وب سایت ساخته نمی شد. با تشکر از کمک های بسیاری که می توانید در این اثر بخوانید.

آیا مایل هستید عضوی از گروه ما باشید؟

ما همیشه به دنبال افرادی هستین که بطور داوطلبانه با ما همکاری کنند و منتظر برنامه های ابتکاری هستیم. اگر شما همچنین عربی، دری، فارسی، فرانسوی، روسی یا سومالی صحبت می کنید یا با لین جوامع در ارتباط هستید، ما از حمایت شما بسیار خوشحالیم.

در اینجا شما می توانید موقعیت کاری خو را بیابید:

  • مدیریت بخش جمع آوری کمک های مالی – ما در حال حاضر به دنبال مترجمی به صورت تمام وقت یا نیمه وقت برای قسمت جمع آوری کمک های مالی هستیم.

در اینجا شما می توانید درخواست مربوط به مدیریت بخش جمع آوری کمک های مالی را بیابی

  • مدیریت بخش عربی زبان – ما در حال حاضر به دنبال مترجمی هستیم که به صورت تمام وقت یا نیمه وقت در قسمت عربی زبان سایت ما را پشتیبانی کند.

در اینجا شما می توانید درخواست مربوط به مدیریت بخش عربی زبان را بیابی

  • مدیریت بخش دری و فارسی – ما در حال حاضر به دنبال مترجمی هستیم که به صورت تمام وقت یا نیمه وقت در قسمت فارسی و دری سایت ما را پشتیبانی کند.

در اینجا شما می توانید درخواست مربوط به مدیریت بخش زبان دری و فارسی را بیابی

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.