ما هیچ حمایت دولتی دریافت نمی کنیم، بلکه فقط از طریق کمک های مالی خودمان را تامین می کنیم:

 

I am Refugee – Verein zur schrittweisen Integration von Flüchtlingen

IBAN: AT22 1500 0042 0109 0182, BIC: OBKLAT2L

 

شما همچنین می توانید از PeyPal برای انتقال استفاده کنید:

[give_form id=”385″]

این تیم و بیش از 12،000 کاربر از شما متشکریم – در اینجا چند نمونه برای مثال وجود دارد:

فرزانه در یک منطقه مستقل پناهندگی در حومه شهر زندگی می کند و برای دریافت جواب پناهندگیش باید برای مدت زمانی منتظر بماند. پس باید از این زمان خوب استفاده کند. I am Refugee نشان می دهد که او چگونه می تواند از وقت خود بیشترین استفاده را ببرد.

→شما علاقه دارید در حوزه پناهندگان بدون جواب كمك مالى اهدا كنيد ؟ شناسه پرداخت …  .

احمد زمانی که در دمشق بود حرفه نجاری را در کنار پدرش قدم به قدم یاد گرفت. او تمام زمان آموزش و کارش را در کارگاه پدرش که در جنگ ویران شد سپری کرده بود. اگرچه او پانزده سال در این حرفه تجربه داشت اما هرگز رزومه یا نامه درخواستی نداشته و هیچ مدرک معتیری ندارد و نمی داند از کجا باید شروع کند. در I am Refugee  توانستیم این موضوع را به او توضیح دهیم.

→شما علاقه دارید در حوزه کاریابی كمك مالى اهدا كنيد ؟ شناسه پرداخت …  .

محمد بایستی از سومالی فرار می کرده. سرزمینی که مردم در خیابان ها با هم صحبت می کنند و به عنوان دوست همدیگر را قبول می کنند. با این حال هر بار که او تلاش کرده تا در مترو-خیابان و یا در پارک های وین دوستی بیابد با امتناع و ناراحتی مردم روبرو شده و به همین خاطر محمد کم کم از مردم اتریش خشمگین شده است. در I am Refugee به محمد توضیح داده شد که چگونه در اتریش دوستانی برای خودش بیابد.

→شما علاقه دارید در حوزه یافتن دوست كمك مالى اهدا كنيد ؟ شناسه پرداخت …  .

 پارسا زمانی که وارد اتریش شد، برای یک درس آلمانی ثبت نام کرد. متاسفانه، دوره ها بسیار شلوغ بود و او برای یک ماه کامل در صف انتظار قرار گرفت. این بسیار خوب است، که درباره این موضوع  I am Refugee نشان می دهد چگونه زبان را بدون نیاز به یک دوره زبان آلمانی به سرعت یاد بگیری.

→شما علاقه دارید درحوزه  یادگیری زبان آلمانی دوست كمك مالى اهدا كنيد ؟ شناسه پرداخت …  .

سلیمان مجبور شد در اسرع وقت از کشور خود فرار کند. او زمان بسیار کمی برای بسته بندی وسایلش داشت و سپس به سمت صلح حرکت کرد. او به دنبال جمعیت حرکت کرد و بعد از ماه ها به اتریش رسید – کشوری که او هیچ اطلاعاتی درباره آن نداشت. از I  am Refugee تشکر می کنیم، چون او در حال حاضر اطلاعات مهمی را در ذهن خود دارد.

→شما علاقه دارید در حوزه  اطلاعات درباره کشور اتریش كمك مالى اهدا كنيد ؟ شناسه پرداخت …  .

زهرا جواب پناهندگی خود را دریافت کرده است. اکنون او 4 ماه است که مرکز پناهندگی خود را ترک کرده. او دست و پا شکسته ( کمی) آلمانی صحبت می کند ،شغلی ندارد (او مجاز است که شغلی داشته باشد) و تقریبا هیچ دوستی در اتریش ندارد. در واقع می خواهیم بدانیم که چگونه مردم در اتریش محل سکونت خود را می یابند؟ برای این موضوع چه باید کرد؟ زهرا چندین پیشنهاد مشکوک دریافت می کند که باعث احساس نگرانی او می شود. چه خوب است که در I am Refugee توضیح دقیقی درباره اینکه چگونه محل سکونتی در اتریش بیابیم داده شده است!

→شما علاقه دارید در حوزه یافتن محل سکونت كمك مالى اهدا كنيد ؟ شناسه پرداخت …  .

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.