دوست داری کلاس کامپیوتر به صورت افتخاری برگزار کنی؟

علاقه داری کلاس کامپیوتری به صورت افتخاری داشته باشی؟! امروزه هرکسی به نوعی از ابزار های دیجیتال استفاده میکند.در عین حال امروده دراتریش برای انجام امور اداری ، استفاده از نرم افدار ماکروسافت آوت لوک بسیار ضروری است به مانند خیلی از کشورهای جهان که از ایت سیستم نامه الکترونیکی استفاده میکنند . همینطور درهمین رابطه ، با گوگل به عنوان موتور جستجو یا دیگر نرم افزار های متنوع دیگر میشود زندگی روزمره را راهتر کرد که فرهنگی ضروری است.علاقه داری دانش کامپیوتری خود را (دانش و فرهنگ) منتقل کنید و در نتیجه کمک به پناهندگان ، در راه یافتن کار مناسب برای خود و زندگی روزمره خود هم قدم برداری؟

کجا میتوانم ثبت نام کنم؟

در اینجا مجموعه ای از برنامه های جدیدی است که کلاس های رایانه ای مختلف را ارائه می دهند و شما می توانید برای گرفتن این کورسها ، ثبت نام کنی.

آیا کورس های خوب کامپیوتری میشناسی؟ باعث خوشحالی ماست که ایده های جدید رو با ما در میان بگذاری : team@iamrefugee.at

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.