زبان آلمانی کلید موفقیت تو در اتریش است:

  • اگر تو به زبان آلمانی مسلط باشی می توانی کار خوب و خانه خوبی برای خودت بیابی.
  • اگر تو به زبان آلمانی مسلط باشی می توانی قرارداد خانه ات را خودت امضا کنی و دیگر نیاز نیست بیش از حد هزینه کنی.
  • اگر تو به زبان آلمانی مسلط باشی می توانی دوستان اتریشی برای خودت بیابی.
  • اگر تو به زبان آلمانی مسلط باشی می توانی با شماره های اضطراری تماس بگیری و یکی از عزیزانت را در شرایط اضطراری نجات دهی.
  • اگر تو به زبان آلمانی مسلط باشی می توانی به طور مستقل در اتریش زندگی کنی.
  • اگر تو به زبان آلمانی مسلط باشی احساس نخواهی کرد که فقط به عنوان یک مهمان در اتریش هستی.
  • حتی اگر تو قبولی پناهندگی در اتریش را دریافت نکردی، مطمئن باش که تو از زمان خود در اتریش به خوبی استفاده کرده ای. دانش زبان آلمانی تو می تواند در کشورهای دیگر هم مورد استفاده قرار گیرد. مثلا میتوانی به عنوان یک راهنمای گردشگری، در یک هتل، در یک مدرسه آلمانی، برای یک شرکت آلمانی یا یک خانواده آلمانی کار کنی.

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.