دوست یابی در اینترنت:

بله، دوست یابی حتی برای اتریشیها نیز دشواراست. به ویژه اگر شما به یک دانشگاه جدید یا محل کارجدید در شهر جدید بروید. وب سایت های اتریشی وجود دارد که می توانید در آنها عضو شوید تا بتوانید با افراد همفکر خود در این منطقه مراودت کنید:

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.