شما از دوستان اتریشی خود بهره مند خواهید شد و سود خواهید برد:

 • از طریق دوستان اتریشی شما به طور خودکار آلمانی را یاد خواهید گرفت. این بسیار سرگرم کننده تر از نشستن در یک کلاس آلمانی یا تماشای فیلم در اینترنت است.
 • دوستان اتریشی به شما راهنمایی های مفید و اطلاعاتی برای زندگی جدید شما در کشوراین شما ارائه می دهند. بنابراین شما فرهنگ اتریش را کمی بهتر می فهمید و احساس نمی کنید که غریب هستید. شما می توانید برای مثال از دوستان خود سوال های زیادی بپرسید:
  • زبان بدن اتریشی ها با در مقایسه با زبان مادری من متفاوت است؟
  • چرا مزایای اجتماعی زیادی در اتریش وجود دارد؟
  • نقش یا زندگی زنان در اتریش جگونه به نظر میرسد؟
  • نقش یا زندگی مردان در اتریش چیست و چگونه به نظر میرسد؟
 • دوستان اتریش می توانند به شما کمک کنند اگر شما به دنبال یک آپارتمان یا یک شغل هستید.
 • تا زمانی که شما دوستان بومی ندارید، همیشه  حس یک مهمان را در این کشور خواهید داشت.

Haben dir diese Informationen geholfen? Dann teile sie mit deinen Freunden.