شما از دوستان اتریشی خود بهره مند خواهید شد و سود خواهید برد:

 • از طریق دوستان اتریشی شما به طور خودکار آلمانی را یاد خواهید گرفت. این بسیار سرگرم کننده تر از نشستن در یک کلاس آلمانی یا تماشای فیلم در اینترنت است.
 • دوستان اتریشی به شما راهنمایی های مفید و اطلاعاتی برای زندگی جدید شما در کشوراین شما ارائه می دهند. بنابراین شما فرهنگ اتریش را کمی بهتر می فهمید و احساس نمی کنید که غریب هستید. شما می توانید برای مثال از دوستان خود سوال های زیادی بپرسید:
  • زبان بدن اتریشی ها با در مقایسه با زبان مادری من متفاوت است؟
  • چرا مزایای اجتماعی زیادی در اتریش وجود دارد؟
  • نقش یا زندگی زنان در اتریش جگونه به نظر میرسد؟
  • نقش یا زندگی مردان در اتریش چیست و چگونه به نظر میرسد؟
 • دوستان اتریش می توانند به شما کمک کنند اگر شما به دنبال یک آپارتمان یا یک شغل هستید.
 • تا زمانی که شما دوستان بومی ندارید، همیشه  حس یک مهمان را در این کشور خواهید داشت.

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.