مربی یا یک راهنما کیست؟

یک مربی یا راهنما (منتور و مشاور)، یک فرد اتریشی است که برای مراقبت از یک پناهنده، اعلام آمادگی میکند. این ها افرادی هستند که به شما نشان می دهند که زندگی اینجا به چه صورت خواهد بود و به نوعی تمام سوالات شما گوش فرا میدهند.

برای داشتن مربی یا راهنما (مشاور اتریشی)، باید در یکی از این برنامه ها ثبت نام کنید:

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.