چگونه باید با اتریشی ها دوست شوی؟

اتریشی ها سرد مزاج نیستند . به طور ساده اتریشی ها مدل خودشان هستند . 7 راه ساده برای رفاقت با اتریشی ها به شما معرفی میکنیم

به هر حال، اتریش ها همدیگر را می شناسند.

روی روش های مختلف برای پیدا کردن دوستانتان در اینجا کلیک کنید:

حداقل دو روش را امتحان کنید چون کسی سعی نمی کند ، برنده نمی شود.

Haben dir diese Informationen geholfen? Dann teile sie mit deinen Freunden.