مهد کودک و مکتب در اتریش چگونه است؟

مهد کودک اجباری:

 • در قانون آمده است که تمامی کودکان از 5 سالگی تا 6 سالگی در اتریش برای حداقل 16 ساعت در هفته باید در مهد کودک شرکت کنند.این به طفل  کمک میکنه  که برای مدرسه آماده بشه .اگر این اتفاق نیافته برای والدین عواقب خواهد داشت .
 • برای اطلاعات از مهدکودک ها و ثبت نام فرزندت میتوانی به
  • MA10
  •  اداره حمایت از جوانان در ولایت-استان خود مراجعه کنی.
 • مکتب-مدرسه اجباری
 • هر کودکی بی 6 تا 15 سالگی در اتریش مجبور است که به مدرسه برود
 • بچه ها باید برای ثبت نام به مکتب نزدیک محل زندگی خود مراجعه  کنند
 • Volksschule
 • بسته به اینکه طفل چه نمراتی طفل کسب کرده میتواند:
   • بسته به اینکه طفل چه نمراتی طفل کسب کرده میتواند:

   با نمرات خوب در ریاضی آلمانی و خواندن میتواند به دبیرستان یا Gymnasium(استثنا) وارد شود و در انجا امتحان دیپلم یا Matura را بدهد.

   یا وارد   Neuen Mittelschule مدرسه اصلی شود و در نهایت  امتحان پایانی مکتب اجباری را انجام بدهد.راه حل دوم این است که وارد Berufsbildende Höhere Schuleبشه و در اونجا امتحان Matura را بدهد.

 • بالای 15سال سن داری؟ اجبار دوره تخصصی

از پایان سال 2017 در  اتریش قانون جدیدی وضع شده که میگه تمامی نوجوانان  بین  15-18 سالگی مجبور هستند یا به مدرسه بروند یا یک دوره آموزشی ببینند.

تنها استثنا متقاضیان پناهندگی  هستند که باید تا 15 سالگی به مکتب بروند .اطلاعات بیشتر را میتونی در Koordinierungsstelle.دریافت کنی.

اطلاعات بیشتر یا بخشهای همکاری  یا کمک:

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.