سيستم آموزش و پرورش در اتريش چگونه است؟

براي كسب اطلاعات بيشتر براي ورود خود به سيستم آموزشي اتريش به صفحه هاي زير نگاه كن .براي سوالات شخصي ميتوني در كلاسهاي تكميلي صندوق ادغام اتريش Vertiefungskurs Österreichischen Integrationsfonds و يا Info-Modul bei der MA17 in Wienشركت كني.
برشور وزارت آموزش بهت وارد شدن به سيستم آموزشي اتريش را نشان ميدهد

در اتریش آدم از ادامه تحصیل دست نمیکشه -حتی در دوران بازنشستگی هم میشه به دانشگاه یا پنتون رفت .از وقتیکه سیستم آموزش پرورش توسط پرداخت کننده های مالیات تامین میشه بسیاری از امکانات تحصیلی یا مجانی هستند یا خیلی ارزان قیمت.

Unser Dank gilt folgenden Stiftungen, welche das Thema Bildung unterstützen und diesen Bereich möglich gemacht haben:

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.