ازموقعیت های رایگان استفاده کنید:

موقعیت های بسیاری برای یاد گیری بهتر زندگی در اتریش برای خارجیان وجود دارد. از این موقیعت ها استفاده کنید تا شراط زندگی خود را راحتر نمایید:

سراسر اتریش:

  • مهم نیست در کدام ایالت اتریش زندگی میکنید ، خود را به اداره ادغام معرفی کنید و از کورسها بهره ببرید
  • روزنامه های رایگان را مطالعه کنید (به عنوان مثال میتوانیدU-Bahn, Bahnو Bus آنها را بیابید).

در وین:

  • میخواهید با کسی درمورد تجارب خود از جنگ و مشکلاتتان صحبت کنید تا بتوانید آنها را بهتر پشت سر بگذارید؟پس خود را به HEMAYAT معرفی کنید.
  • در وین میتوانید خود را برای Info-Modul در مگسترات 17ثبت نام کنید . در آن نکاتی در مورد آموزش، زندگی همگانی ،سوسیال و بهداشت فرا میگیرید.
  • در اینجا لسیت از پیشنهاداتی است که میتوانید آنها ذ=را فرا بگیرید.
  • در وین و یا اطراف آن زندگی میکنید و نیازمند دوچرخه هستید؟ پس در  Lenkerbande ثبت نام کنید.
  • کولتور پاس خود را بگیرید Kulturpass واز موزه های مختلف شهر وین به صورت رایگان استفاده کنید. نکات بسیار در مورد تاریخ, فرهنگ و هنر اتریش فرا خواهید گرفت.

در سالزبورگ:

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.