تو باید هر چه زود تر اطلاعات در باره زندگی در اتریش حاصل کنی چون…

  • …اطلاع قدرت است هر قدر اطلاعاتت در باره اتریش زیاد باشد به همان اندازه میتوانی زندگیت را بهتر سامان دهی
  • …اینطور به اتریشی ها نشان میدهی که برایشان احترام میگذاری وعلاقه به کشور شان داری
  • …شاید اجازه نداشته باشی در اتریش کار درشغلت انجام دهی و یا شغل دیگری را بیاموزی اگر نمیخواهی باید یک کشور دیگررا بیابی که بتوانی در شغل قبلیت ایفای وظیفه نمایی.
  • …اینطور میدانی که ایا اتریش کشوری است که اطفالت را اینجا بزرگ نمایی.هر شخص از خود تصور در قسمت زندگی، ارزشها واصول و اینکه چه گونه میخواهدزخودش و فامیلش زندگی کند.بعضی اوقات با زندگی در یک کشور جدید سازگار نیست.ازینکه در اتریش ناراضی با فامیل و دوستانت زندگی کنی بهتر است، قانع شوی و در یک کشور غیر از اروپایی زندگی کنی.

چگونه اطلاعات در باره اتریش بدست اوریم؟

از طریق انترنت:

اطلاعات ساده:

تاریخ:

جفرافیه:

فرهنگ:

  • جوانان افغان در باره زندگى شان در اتريش صحبت ميكنند.:

سیاست:

کار:

در کورسها:

در زندگی روزمره:

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.