• تو باید هرچه سریعتر یک شغل برای خود پیدا کنی

بعد از کسب اجازه اقامت تو باید هرچه سریعتر برای خود شغلی بیابی . چرا باید در اتریش کار کنم….

چگونه می توانیم در اتریش کار پیدا کنیم؟

توجه – این یک سوء تفاهم بزرگ است که تصور کنید که وظیفه AMS است که برای شما کار پیدا کند. این درست نیست. این وظیفه خود شما است. وظیفه AMS این است که شما را در گذراندن کلاسها و دوره های مناسب برای ورود به بازار کار با مشاوره و پورتال کاریابی حمایت کند. یعنی اگر واقعا می خواهید کار داشته باشید، باید خودتان به دنبال آن بروید.

  • کارمند: بیشتر افراد در اتریش کارمند هستند، یعنی برای شرکتی کار می کنند، رییس و همکار دارند و ماهانه درآمد خالصشان پس از کسر عوارض و مالیات به حساب بانکی شان واریز می شود.

-> چگونه کار پیدا می کنم؟

  • شغل آزاد: در اتریش مسلماٌ می توان شغل آزاد داشت بدین معنی که من رییس خودم هستم، و از اینرو آزادی بیشتری دارم ولی وظایف خیلی بیشتری هم دارم مانند محاسبه و پرداخت مالیات بر سود، مجوزها، بیمه و غیره.

-> (توجه – برای این کار باید آلمانی خیلی خوب صحبت کنید، به همین دلیل این صفحه ترجمه نشده است) چگونه می توانم شغل آزاد داشته باشم؟

  • کسی که پشتکار زیادی دارد و می خواهد در دراز مدت به موفقیتهای زیادی برسد، می تواند هم زمان هر دو کار را انجام دهد – کارمند بودن و شغل آزاد.

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.