باید هر چه سریع تر به مرکز ÖIF مراجعه کنید، زیرا …

  • … مرکز ادغام اتریش یک مرکز دولتی است، که وظیفه دارد به تمام افراد تازه وارد به اتریش کمک کند تا عضو فعالی از جامعه شوند.
  • … از تاریخ اول ژوئن 2016 قانونی تصویب شده که هر پناهنده و پناهجوی موقت در اتریش باید خود را در مرکز ÖIF ثبت نام کند.

ÖIF مرکزادغام چگونه میتواند به من کمک کند؟

مرکز ادغام اتریش در تمامی استانهای کشور شعبه دارد و امکانات ذیل را ارائه می دهد:

تمامی اطلاعات را در سایت www.integrationsfonds.at پیدا می کنید.

این اطلاعات به شما کمک کرد؟ این اطلاعات را با دوستان خود به اشتراک بگزارید.